Večery DGG+ #4 | Urbanismus a umění

16. 9. 2015 19:30

Večery +, průniky urbanismu a života. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. dvořák+gogolák+grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu při příležitosti 5ti let vlastní činnosti.

Čtvrtý večer je zaměřen na umění. Urbanismus, město zde vystupuje jako nástroj pro vyjádření i jako plátno. Řečníky budeme představovat postupně.Prvně english friendly!
Vstup dobrovolný formou Berlínského piva (příspěvek na program při koupi prvního nápoje)

Line up:
Jan Kołodziej – Autone , audiovizuální umělec, urbanista, autone.pl
Jan Rolník – spoluzakladatel a kurátor Signal festival, https://www.facebook.com/SignalFestival
Ondřej Lipenský – architekt, scénograf, http://ondrejlipensky.com/
Marek Škorvaga – politológ, historik, http://cspk.webnode.cz/

FB event

+ english
+ Urbanism and art

Evenings +, intersections of urbanism and life. Concept of every event is aimed at different topics. dvořák + gogolák + grasse in cooperation with Přístav 18600 wants to highlight the various aspects of urbanism on the occasion of the 5th year anniversary .
The fourth event is focused on art. Urbanism, the city performing as a tool for expression and as a canvas. Speakers will be presented gradually. First time english friendly!
Entry voluntary in form of „Berlin Beer“ (voluntary contrtibution while purchasing first drink at the bar).

Line up:
Jan Kołodziej – Autone, audiovisual artist, urbanist, autone.pl
Jan Rolník – co-founder of the SIGNAL festival and one of the curators of the festival, https://www.facebook.com/SignalFestival
Ondřej Lipenský – architect, scenographer, http://ondrejlipensky.com/
Marek Škorvaga – political scientist, historian, http://cspk.webnode.cz/

Speakers are announced gradually.

DGG + večer #2 zde
DGG + večer #1 zde