+ Vjem města: 𝐏𝐐+

15. 6. 2023 20:30 - 22:00

[𝐂𝐙]
Témata prostoru, vnímání a reflexe chápání prostředí jako vrstevnatého celku, jehož vrstvy budou urbanisté Gogolák+Grasse a jejich hosté propojovat v multižánrové přednášce. Jakými různými způsoby se dá vnímat prostor a město?

Řečníky postupně představíme.

PQ+ je doprovodný program festivalu Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru pro prezentaci současné české scénografické a divadelní tvorby mezinárodnímu odbornému publiku.

Projekt PQ+ organizuje PerformCzech / Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s PQ a je spolufinancován z Národního plánu obnovy, NextGenerationEU.

[𝐄𝐍]
The themes of space, perception and reflection on the understanding of the environment as a layered whole, the layers of which will be connected by the urbanists Gogolák+Grasse and their guests in a multi-genre lecture. In what different ways can space and the city be perceived?

We will introduce the speakers one by one.

PQ+ is an accompanying programme of the festival Prague Quadrennial of Performance Design and Space, presenting contemporary Czech scenographic and performance production to an international professional audience.

PQ+ is organised by the PerformCzech / Arts and Theatre Institute in collaboration with PQ and is financially supported by the Czech Recovery Plan, NextGenerationEU.

#performczech
#pqrare
#pq23
#pq+

Pro aktuální info sledujte facebookový event: https://fb.me/e/D8rBAQNf
Stage pod stromem.
Vstupné dobrovolné.