Zahájení sezony 2024 v Přístavu 18600: Rising Spirits (opening)

2. 5. 2024 19:00 - 21:00

 

Zahájení sezony 2024 v Přístavu 18600

Chvíle, na kterou jste se všichni těšili, přichází! 🤩

Oblíbená karlínská městská divočina, živý park a místo pro setkávání i útěk před ruchem velkoměsta letos vstupuje do své jubilejní 10. sezony. Buď te u toho s námi! 

Těšit se můžete na funkovo-rapové-soul-reggae-afrobeaty pražského seskupení Rising Spirits

>>> RISING SPIRITS 🎶

Dali se dohromady na podzim roku 2014 v sestavě Asheema a Bob, Luke a Lukáš. U baskytary byl tehdy Mort, dnes už to je pár let Kubassa. V různých časových obdobích a etapách část z nich proplouvala i dalšími hudebními seskupeními. Tak ses s nimi mohl potkat třeba v Lion Taxi Service, Urban Bushman nebo Tribe Town. 

Spojuje je láska k reggae s přesahem ke kořenům soulu, funku, rapu nebo afrobeatu, odkud čerpají inspiraci. Největší navigátor jejich tvorby ale stále zůstává Bob Marley. Takže pokud jej v jejich hudbě slyšíte, nezdá se vám to. Dlouhá léta se věnují studiu jeho písní, zvuku a postupně odkrývají genialitu skrývající se za Marleyho hudbou, kterou se snaží přenést do své tvorby. První koncert Rising Spirits se odehrál symbolicky 5. února 2015 u příležitosti nedožitých sedmdesátin Boba Marleyho. Něžnost zpěvačky, brutální tvrdost bubeníka, precizní pracovitost basáka… kontrasty, které vás nenechají chladnými.

🌳 Užijte si soulové rytmy na stage pod stromem. 

> ENGLISH <

The moment you’ve all been looking forward to is here! 🤩

The favourite urban wilderness in Karlin, the art park and a place to meet and escape the hustle and bustle of the big city, is entering its 10th anniversary season this year. Be there with us! 

You can look forward to the funk-rap-soul-reggae-afrobeats of the Rising Spirits band from Prague

>>> RISING SPIRITS 🎶

They got together in the autumn of 2014 with Asheema and Bob, Luke and Lukáš. At that time, Mort was on bass then, nowadays Kubassa has been playing for a few years now. Some have drifted through other musical groupings at various times and periods. So you could meet them for example in Lion Taxi Service, Urban Bushman or Tribe Town.

Their love of reggae unites them with an overlap to their roots of soul, funk, rap, or afrobeat, from where they draw inspiration. But the greatest navigator of their work remains Bob Marley. So if you hear him in their music, you don’t seem to. They’ve spent years studying his songs, and his sound, and gradually uncovering the genius behind Marley’s music, which they’ve tried to translate into their work. The first concert of Rising Spirits took place symbolically on February 5, 2015, to mark Bob Marley’s 70th birthday. The singer’s tenderness, the drummer’s brutal hardness, and the precise workmanship of the bassist… contrast that won’t leave you cold.

🌳 Enjoy the soulful rhythms on the stage under the tree.