Zažij Prahu: Za městskou divočinou do Karlína

31. 8. 2022 18:00 - 21:00

⛵️ Karlínský přístav včera a dnes. Náš lektor Martin Karlík s vámi při procházce zavzpomíná na osudy těch, kdo odsud nastupovali na svou cestu přes Hamburk za novým životem v Americe. V Přístavu 18600 se následně osvěžíme v místním venkovním baru Maják a od Jindřicha Krippnera se dozvíme o tom, jak z místního komunitního úsilí vyrůstá živý veřejný prostor a co si představit pod pojmem městská divočina.
Více informací a vstupenky