My žijeme v Praze… s IPR / Sídliště dneška, sídliště zítřka

19. 9. 2017 20:00 - 21:30

Víte, kolik lidí v Praze žije na sídlištích? Jak se změnilo vnímání sídlišť v posledních letech – mizí předsudky ohledně „králíkáren“? Co všechno musel obyvatel Žižkova v roce 1980 absolvovat, aby si mohl užít teplou vanu a jak se to lišilo od obyvatele sídliště? Jak jsou pražská sídliště odlišná od sídlišť jinde v ČR a jak jsou odlišná od těch zahraničních, zejména těch západních?

Martin a Milan mají aktuální zkušenost z plánování revitalizace vnitrobloku Vybíralka na Černém Mostě (www.vybiralka25.cz). Co je potřeba k tomu, aby vůbec mohl vzniknout třísetmilionový projekt revitalizace sídliště? Jsou potřeba peníze, nebo je to spíše o vůli se dohodnout? Do proměny Vybíralky byli od počátku intenzivně zapojeni občané. Jak se místní obyvatelé podepsali na výsledné podobě plánu revitalizace? Co je vůbec Plán revitalizace a proč jsme s inspirovali v Barceloně a v Berlíně? RHMP minulý týden plán revitalizace schválila. Co čeká Vybíralku teď? A co dále plánuje HMP s pražskými sídlišti?

Milan Brlík

Vystudoval geografii měst a plánování v na King’s College a University College London. Na IPR Praha vede kancelář participace od roku 2016. Kromě „pilotního projektu revitalizace sídlišť – Vybíralka25“ se zajímá o tzv. placemaking, tj. vdechováním nového významu nejrůznějším zákoutím města, oživováním prázdných domů a také zapojování obyvatel města do developerských projektů.

Martin Špičák

Architekt a urbanista, vystudoval architekturu na ČVUT v Praze. Na IPR Praha se zabývá revitalizacemi veřejného prostoru v roli architekta, ale také nastavováním programové spolupráce nejrůznějších organizací města na tvorbě, správě a údržbě kvalitních městských prostor.