My žijeme v Praze… s IPR / Co všechno víme o Praze

26. 9. 2017 19:30 - 21:00

Praha dlouhodobě sbírá nejrůznější data: o každém domě v Praze víme, jak je vysoký, o lidech víme, kde se přes den zdržují, o parcích, jak jsou daleko. Jaká všechna data Praha potřebuje? K čemu nám mohou být dobrá? A kdo s nimi pracuje (a kdo ne)? Co se dá na základě sběru dat o Praze zjistit a jak se data zobrazují? Co dělá mapu mapou? O interpretaci a dezinterpretaci městských dat pohovoří Eliška Bradová.

Eliška Bradová vystudovala geografii na PřFUK, od té doby se věnuje práci s geografickými daty. Na IPR se zabývá datovými analýzami, mezi její odborné zájmy patří prezentace dat. Od roku 2012 vede projekt pražských Územně analytických podkladů.