My žijeme v Praze… s IPR / Svět pod dlažbou

15. 8. 2017 20:00 - 22:00

Po čem chodíme, když chodíme po chodníku? Pod dlažbou či asfaltem není jen hromada hlíny – rozkládá se tam komplikovaný svět potrubí, kabelů, drátů či podzemních chodeb, kolektorů. Na jednu stranu jde o jakési tepny a žíly, které organismu města dodávají potřebné živiny. Na druhou stranu technická infrastruktura leckdy komplikuje vznik příjemných veřejných prostranství – třeba tím, že se mezi trubky a kabely již nevejdou kořeny stromů… Co všechno se v podzemním světě nachází a jak to ovlivňuje náš život na povrchu? Kdo se o všechny ty trubky a kabely stará? K čemu je vlastně potřebujeme? O méně známých souvislostech života ve městě promluví Dominik Aleš z IPR Praha.
▬▬▬
Dominik je architekt, na IPR vede Kancelář podpory území. Ta se zabývá mj. vyjednáváním zájmů města při přípravě stavebních záměrů, u nichž usiluje o uplatňování městských koncepcí a o rozvoj veřejných prostranství. Kancelář se také podílí na přípravě urbanistických studií. Dominik v roce 2010 dokončil Fakultu architektury ČVUT, v současnosti v rámci doktorského studia pracuje na disertační práci o uličních profilech městských tříd. V minulosti pracoval také v Atelier Parisien d’Urbanisme, což je pařížská obdoba pražského IPRu. Zajímá se zejména o navrhování ulic a o procesy řízení rozvoje klíčových rozvojových území.
▬▬▬
Vše v neformální atmosféře pod širým nebem, začátek ve 20.00 hodin. Vstup je zdarma, rezervace není třeba. Další akce IPR v Přístav 18600najdete na www.iprpraha.cz/vpristavu.